Kirjoittaja
Katja Järveläinen

Lisää tietoturvaa Google Driven aikarajatulla jakamistoiminnolla

Google Driveen on vihdoin tulossa monien toivelistalla ollut ominaisuus, jolla voi määritellä kansioiden ja tiedostojen jakamiseen aikarajan, jonka jälkeen tietyt henkilöt eivät enää pääse käsiksi materiaaliin. Tämä ominaisuus tulee tukemaan entistä paremmin Drive-ympäristön hyödyntämistä myös organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa tapahtuvassa yhteistyössä.

Harva yritys enää toimii omassa suljetussa kuplassaan, joten luonnollisesti henkilöstölle on mahdollistettava paremmat keinot jakaa materiaalia tietoturvallisesti myös mm. asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä toimittajien kanssa. Erityisesti määräaikaisissa projekteissa tietoturvan kannalta on tärkeää, että tiedon omistajapuoli voi määritellä ns. eräpäivän, johon asti jaettu materiaali on vastaanottajan saatavilla. Aikarajan tullessa täyteen katselu- tai kommentointioikeudet* peruuntuvat automaattisesti, eikä kyseinen ulkopuolinen taho enää pääse näkemään materiaalia. Tämä ominaisuus koskee Google Drivessa olevia tiedostomuotoja, joita ovat mm. Docs, Sheets ja Slides.

Expiring Access

Aikarajaus ilmestyy vähittäin kaikkien käyttäjien Driveen parin-kolmen tulevan kuukauden aikana. Google lupailee, että ominaisuus on käytettävissä viimeistään vuoden 2016 toisen puoliskon alussa. Aikarajattu jakaminen yhdistettynä Googlen viime vuoden puolella julkaistuun asetukseen, jolla voi evätä vastaanottajilta materiaalin lataamisen, tulostamisen sekä kopioimisen (ks. kuva alla), antavat käyttäjille enemmän mahdollisuuksia organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön tietoturvallisesti.

Screenshot 2016-03-16 at 5.45.02 PM

* Huomioi, että aikarajaus koskee niitä käyttäjiä, joilla on vain katselu- tai kommentointioikeudet. Aikarajausta ei pysty asettamaan käyttäjille, jotka ovat tiedostojen omistajia tai joilla on muokkausoikeudet materiaaliin.

Katja Järveläinen
Head of Customer Success
Katja tukee asiakkaidemme menestystä ketterässä pilviympäristössä ja ohjaa heitä kohti uuden työn mallia, jossa moderni teknologia palvelee käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeita.

    Ota yhteyttä