Gappsilaiset tutuksi - esittelyssä Anna-Liisa Merisaari

14/09/2016   Gapps

Käyttöönotto- ja tukitiimimme on saanut uutta poweria Anna-Liisa Merisaaren eli Ankun liityttyä joukkoihimme Change Manageriksi. Ankun työnkuvaan kuuluu erityisesti muutosjohtaminen ja kouluttaminen. Hänen tehtävänsä on auttaa asiakkaitamme hyödyntämään Googlen yritysratkaisuja ja tukea heitä uusien työtapojen omaksumisessa, kehittämisessä ja viestinnässä.

Kovin usein IT-projekteissa unohdetaan huomioida ihmisten välinen vuorovaikutus. Työkalujen käyttäjät ovat ihmisiä, joilla on omat ennakkoluulonsa ja ajatuksensa teknologioista.

Ankulla on vahvaa kokemusta viestinnän ja työyhteisöjen kehittämisestä. Kokemusta hän on kerryttänyt esimerkiksi Helsingin kaupungilla viestintäsuunnittelijana. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, erityisosaamisena teknologiavälitteinen vuorovaikutus. Hän nostaakin esille, että kovin usein IT-projekteissa unohdetaan huomioida ihmisten välinen vuorovaikutus. “Työkalujen käyttäjät ovat ihmisiä, joilla on omat ennakkoluulonsa ja ajatuksensa teknologioista.” Usein puutteena organisaatioissa on myös kanavien puute keskustelulle. Anku itse innostuikin Gappsista työpaikkana kuultuaan Universesta.

Ihan ensin täytyy tietää, mitä muutoksella halutaan saavuttaa. Hyvällä suunnittelulla, aktiivisella viestinnällä ja työntekijöiden kuuntelulla päästään jo pitkälle.

Olemme huomanneet, että muutos ei lähde vain elämään ilman suunniteltua muutosjohtamista ja viestintää. Viestintään tulee kiinnittää huomiota jo käyttöönottoprojektin alussa. Muutoksesta tulee viestiä niin, että työntekijöille kristallisoidaan ajatus siitä, mitä muutoksella lähdetään hakemaan ja miten se tulee helpottamaan työskentelyä. ”Ihan ensin täytyy tietää, mitä muutoksella halutaan saavuttaa. Hyvällä suunnittelulla, aktiivisella viestinnällä ja työntekijöiden kuuntelulla päästään jo pitkälle.”

Anku
Ankun työtehtäviin kuuluu myös koulutusten järjestäminen ja konsultointi nykyisille asiakkaillemme. “Hyvänä esimerkkinä voisi olla asiakas, joka on ottanut Appsit osittain käyttöönsä ja haluaa nyt ottaa niitä laajemmin käyttöönsä.”

Ankun myötä saamme vahvaa osaamista viestinnän ja työyhteisöjen jatkuvaan kehittämiseen. Tähän tarpeeseen tarjoamme esimerkiksi asiakkaillemme yksilöllisiä koulutuksia, joissa koulutuksen tavoitteet määritellään asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi olleet uusien työntekijöiden koulutukset.

Anna-Liisa Merisaari
Senior Change Consultant

    Ota yhteyttä