Huonosti johdetussa muutoksessa on vain häviäjiä

21/04/2017   Uusi työ

Luin entisen Navy SEAL -sotilaan Brent Gleesonin kolumnin, jossa hän vertaa organisaation muutosprosessia taisteluun valmistautumiseen. Hänen mukaansa, kun muutoksen visio on selvä ja kirkkaasti viestitty, siihen on valmistauduttu hyvin ja johtaminen on taitavaa, voi organisaation taistelujoukko onnistua yhdessä.

Sinänsä ansiokkaan kirjoituksen taistelutematiikka tuntuu etäännyttävältä. Sotapuheet eivät toki ole organisaatiomuutosten kontekstissa kaukaa haettuja. Kummitteleehan jo yritysten strategisen johtamisen taustalla yli 2000 vuotta vanha Sun Tzun sodankäynnin taidon oppi.

Valitettavan usein suuntaansa hakeva organisaatio muistuttaa yhteen suuntaan kulkevan joukon sijaan taistelevaa joukkoa, jossa joku on päättänyt runnoa tahtonsa läpi. Sen sijaan, että yhdessä valmistauduttaisiin kohtaamaan tulevaisuuden toimintaympäristön haasteet Gleesonin kuvaamalla tavalla, käydäänkin jatkuvaa taistelua työyhteisön sisällä.

Jos muutoksen ilmapiiriä leimaa tunne, että joku taho voittaa ja muut häviävät, on aika kiivetä äkkiä pois poteroista! Hohdokkaiden sotatarinoiden ja taistelutematiikan keskellä on nimittäin hyvä muistaa, että sodassa voittajakaan ei selviä ilman ruhjeita ja menetyksiä. Käskyttämällä muutosten johtaminen ei ole modernissa organisaatiossa kestävä ratkaisu (jos on sitä oikeasti koskaan ollutkaan).

Organisaatiot eivät ole yksin sisäisten muutosten kanssa, vaan koko työelämä muuttuu kiihtyvää tahtia. Organisaation kyky sopeutua muutoksiin ja oppia uutta onkin kiinni sen henkilöstön muutoskyvykkyydestä, taidoista ja asenteesta. Näitä asioita ei jatkuva sisäinen sotatila ainakaan ruoki. Kuten sodassa, voi myös huonosti johdetussa muutoksessa sanoa olevan vain häviäjiä.

Muuttuvan työelämän keskellä onkin olennaista pysähtyä arvioimaan nykyisiä toimintatapoja.

  • Tukevatko toimintatavat ja käytössä olevat työkalut yksin vai yhdessä työskentelyä?
  • Kannustaako organisaation ilmapiiri tiedon jakamiseen vai sen panttaamiseen?
  • Onko organisaation suunnasta viestimisessä ja tiedon aktiivisessa saamisessa hidastavia pullonkauloja?
  • Miten ihmisiä autetaan ottamaan käyttöön uusia työvälineitä ja tapoja tehdä työtä?

Kun näihin kysymyksiin halutaan aidosti etsiä vastauksia ja vaikuttaa, ollaan jo askel lähempänä rakentavampaa rauhanaikaa.

 

Anna-Liisa Merisaari
Senior Change Consultant