Kirjoittaja
Tuomas Hulkkonen

Miten toteutat ideasta valmiin palvelun?

Digitaalisten palvelujen kehitysprojekteissa ollaan aina uusien asioiden äärellä. Liikkeelle lähdettäessä asiakkaalla on mielessään jonkinasteinen visio, abstrakti idea tai kenties jo laajemmin kartoitettu tarve. Ajatusten kanssa voi olla haastavaa päästä eteenpäin, jos oman talon sisältä ei löydy dedikoitua tiimiä uuden palvelun kehittämiseen. Tällöin oleellista on asiantuntevan ja motivoituneen kumppanin löytäminen, kenen kanssa uusien palvelujen kehitys sujuu ketterästi. Kumppanilla on oltava aitoa halua ymmärtää asiakkaan ongelmaa ja sitoutua ongelmanratkaisuun niin, että asiakas saa arvoa lopputuotoksesta.

Älä osta suuria ja kauniita lupauksia siitä, että kaikki on mahdollista toteuttaa. Valitse kumppani, joka haastaa sinua tavoitteestasi ja toteutustavoista.

Kun valitset sopivaa kumppania, niin pari asiaa on hyvä pitää mielessä:

  1. Ketterä kehitys – Älä sitoudu pitkiin ja vanhanaikaisiin kehitysprojekteihin vaan valitse kumppani, kenen kanssa kehitys on ketterää. Projektiin lähdetään konseptisuunnittelu edellä ja palvelusta rakennetaan useita prototyyppejä matkan varrella. Kun prototyyppejä pääsee konkreettisesti klikkailemaan, saadaan vahvempi ymmärrys ollaanko projektin kanssa menossa oikeaan suuntaan tai onko tarpeellista kirkastaa tai muuttaa projektille asetettuja vaatimuksia.
  2. Osaaminen – Valitse asiantunteva kumppani, joka on kyvykäs haastamaan sinua jo alkumetreillä tavoitteestasi ja siitä, miten se saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.
  3. Tarpeen elinkaari – Et ole ostamassa valmista palvelua, vaan osaamista räätälöidyn tarpeen ratkaisemiseksi. Tarpeesi voi ajan myötä muuttua tai uudet kehittyneemmät teknologiat tulla tarpeellisiksi. Huomioi siis myös kumppanin kyvykkyys tarjota jatkokehityspalvelua, niin et sitoudu palveluun, jolla tulee olemaan parasta ennen -päivämäärä.

Ketterässä palvelukehitysprojektissa asiakkaalle tuotetaan useita nopeasti valmistuvia prototyyppejä. Näin palvelua päästään hypistelemään projektin aikana useaan otteeseen ja siitä saadaan myös visuaalinen kokemus. Prototyyppien avulla ymmärretään, onko projektin vaatimuksia tarpeellista kirkastaa tai muuttaa. Niiden myötä voi syntyä mullistavia, jopa radikaaleja oivalluksia, joihin reagoidaan heti.

Alussa on hyvä pysähtyä vielä miettimään, ovatko tarve ja ratkaisu niin selkeinä mielessäsi, ettet kenties etsikään kumppania palvelun kehitykseen, vaan jo olemassa olevaa SaaS-ratkaisua. Voi olla, että joku toinen yritys on jo paininut saman asian parissa ja tuotteistanut oman ratkaisunsa muidenkin saataville.

Miten ketterä palvelukehitysprojekti Gappsin kanssa etenee?

Me Gappsilla noudatamme ketterän palvelukehityksen peruspilareita. Projektin alkumetreillä käymme asiakasyrityksen kanssa läpi projektin ison kuva, samoin kuin kaikki detaljee-tarpeet ja ideat.

Projektit eivät koskaan mukaile yhtä standardia kaavaa, vaan projekti muovautuu aina asiakasyrityksen tarpeeseen sopivaksi. Jotkut asiakasyritykset lähestyvät meitä abstraktin idean kanssa, jota lähdemme yhdessä määrittelemään. Toiset taas toiset ovat sisäisesti jo määritelleet projektin tavoitteet hyvinkin valmiiksi ja joissain tapauksissa jopa hahmotelleet palvelua visuaalisella tasolla. Riippumatta siitä, mikä lähtötilanne on, konsultoimme asiakasta aina projektin tavoitteesta, teknologiasta ja palvelun käytettävyydestä, ennen kuin lähdemme etenemään.

Määrittelyvaiheessa luomme kirjallisen konseptin projektille, eli teemme selkeän luonnostelman siitä, mikä palvelu on:

  • mitkä ovat taustasyyt tarpeelle
  • millaisia toiminnallisuuksia palvelu pitää sisällään
  • mitkä ovat palvelun teemat
  • mitkä ovat käyttäjätarinat: ketkä palvelua käyttävät, millaisia käyttäjätarpeet ovat ja miksi ne halutaan ratkoa

Teema voi olla esimerkiksi “lomakkeen täyttö” ja yhteen teemaan voi liittyä useita eri käyttäjiä, jotka on otettava huomioon. Käyttäjätarinoita voi tulla projektin aikana lisää ja niitä kirjataan ylös sitä mukaa, kun niitä tulee esille.

Kun konsepti on olemassa, voidaan edetä palvelumuotoiluun ja prototyypin rakentamiseen. Tässä vaiheessa projektia tavoitteena on kirkastaa ajatus käsinkosketeltavaksi, klikkailtavaksi prototyypiksi. Prototyypistä saadaan käsitys, miltä käyttöliittymä voisi näyttää, ja toimisiko se käyttäjän näkökulmasta.

Palveleeko prototyyppi projektin tavoitetta? Jos ei, niin ovatko tavoitteet varmasti määritelty oikein?

Prototyypin avulla palvelun vaatimukset hahmottuvat tarkemmin ja samalla arvioidaan, mikä teknologia olisi paras juuri tämän palvelun rakentamiseen. Kun palvelusta on prototyypin myötä saatu syvällisempi kuva, on aika tehdä päätös, lähdetäänkö palvelua rakentamaan.

Jos asiakasyritys päättää, että palvelua lähdetään kehittämään, osoittaa hän projektille sitoutuneen tuoteomistajan. Yleensä tuoteomistaja on asiakasyrityksen sisältä valittu henkilö mutta tarvittaessa voimme tarjota tuoteomistajan myös Gappsin puolesta. Tuoteomistaja huolehtii muun muassa siitä, että palvelun visio toteutuu, sekä päättää mitä toiminnallisuuksia kehitetään ja missä prioriteettijärjestyksessä. Tuoteomistajan on omattava vahvaa näkemystä siitä, mitä palvelulta halutaan saavuttaa. Ennen kaikkea tuoteomistaja huolehtii, että kehitysprojekti etenee sovitusti.

Palvelukehitysprojektin lopussa tulee vielä viimeinen testausvaihe, jonka tavoitteena on saada asiakkaalta hyväksyntä palvelun viemisestä tuotantoon. Asiakasyrityksen on tähän mennessä viimeistään investoitava oikeat henkilöt sisäisesti testaamaan palvelua ja arvioimaan onko palvelu tuotantovalmis. Tämä hyväksyntään tähtäävä testausvaihe on poikkeuksetta hyvin intensiivinen, jolloin palvelun toiminnallisuuksia testaan eri käyttäjätarpeet huomioiden.

ohjelmistokehitys

Näin palvelukehitysprojektit Gappsin kanssa ideaalisti etenevät. Toki projekteihin liittyy paljon käsitteistöä ja detaljeita, joita en tässä kirjoituksessa maininnut. Tavoitteeni oli rohkaista sinua olemaan yhteydessä, vaikka ajatuksesi saattaisivat tuntua omassa mielessäsi vielä raakileilta. Toisaalta halusin myös antaa muutamia yleisiä ohjenuoria hyvän kumppanin valintaan ja myös avoimesti kuvata, millaista palvelukehitys meidän kanssa olisi. Toivottavasti tästä oli sinulle hyötyä!

Jos kaipaat apuja ajatustesi kristallisoimiseen ja palvelukehitykseen ylipäätään, niin olethan rohkeasti yhteydessä. Löydämme varmasti oikean ratkaisun juuri sinun tarpeeseesi.

Tuomas Hulkkonen
Business Unit Director

    Ota yhteyttä