Kirjoittaja
Kati Makkonen

Koneoppiminen ei ole hypeä, vaan uusi normaali

Viime vuosina on keskusteluissa vilahdellut useita trendi-termejä; digitalisaatio, analytiikka, big data, koneoppiminen ja keinoäly. Muutamat näistä alkavat olla tuttuja jo suuremmallekin yleisölle, kun taas koneoppiminen ja keinoäly voivat tuntua hypänneen keskusteluihin ihan vastikään. Nämä eivät kuitenkaan ole uusia irrallisia asioita, vaan osa teknologian kehitystä.

Koneoppiminen on noussut liiketoiminnan tietoisuuteen ja kiinnostuksen kohteeksi big datan ja analytiikan myötä. Moni on kuullutkin vertauksen; tieto on yrityksen öljyä, sen kallisarvoisinta omaisuutta. Siitä, miten hyvin tietoa kyetään hyödyntämään, käydään kovaa kilpailua yritysmaailmassa.

ml-lead

Missä koneoppiminen tulee mukaan kuvioon?

Raakadatan analysoiminen tarjoaa jo kullanarvoista ymmärrystä yrityksille, mutta koneoppimisen avulla raakadatasta ja analyyseista rakennetaan käyttökelpoisia ja ennustavia työkaluja liiketoiminnalle. Innovatiivisimmat liiketoimintajohtajat uskovat koneoppimisen olevan se seuraava iso aalto, jonka harjalla on ratsastettava jos mielii menestyä.

Screen Shot 2017-05-18 at 17.08.40

Koneoppimisen avulla tehostetaan työntekijöiden arkea ja yrityksen koko liiketoimintaa. Kone suoriutuu yksinkertaisista ja usein toistuvista tehtävistä ihmistä nopeammin, joten koneoppimisen avulla säästetään työntekijöiden aikaa. Isommassa mittakaavassa koneoppimisen avulla rakennetaan automatisoitua ja ennakoivaa analytiikkaa, joka mahdollistaa esimerkiksi:

 • päätösten tekemisen kaiken olemassa olevan tiedon pohjalta
 • operatiivisten toimintojen tehostamisen
 • paremman asiakaskokemuksen rakentamisen

Käyttötapauksia koneoppimisen hyödyntämiseen löytyy elämän jokaiselta osa-alueelta. Koneoppimisen suuri potentiaali tulee siitä, että kone suorittaa nopeasti ja tehokkaasti sellaisia tehtäviä, jotka ihmiselle ovat hyvinkin kompleksisia ja aikaa vieviä. Muutamia esimerkkejä tällaisista monimutkaisemmista käyttötapauksista:

 • petosten havaitseminen
 • kuluttajille suunnatut tuote- ja sisältösuositukset
 • lentoliikenteen aikataulutus

Kone pystyy omaksumaan ja käsittelemään suurempia tietomassoja kuin ihmismieli. Lisäksi kone kykenee havaitsemaan malleja ja kaavoja ihmissilmää paremmin, sekä oppimaan ja mukautumaan jatkuvasti niiden perusteella.

Missä vaiheessa yritykset ovat koneoppimisen saralla?

Googlen Cloud -yksikkö teetti MIT Technology Review:llä vastikään tutkimuksen siitä, missä vaiheessa yritykset maailmanlaajuisesti ovat koneoppimisen kanssa. Osalla vastanneista oli olemassa oleva strategia koneoppimista varten, osa aikoi toteuttaa seuraavien kuukausien tai vuosien aikana projekteja koneoppimisen tiimoilta ja osalla ei ollut tiedossa lainkaan suunnitelmia tällä osa-alueella.

Tutkimukseen osallistui 375 liiketoiminta- ja IT-johtajaa useista eri organisaatioista ympäri maailmaa. Tutkimuksesta kävi ilmi muun muassa seuraavat asiat:

 • 50% vastaajista, jotka toteuttivat jo koneoppimisen projekteja kykenivät laskemaan projekteille ROI:n. Puolet näistä vastaajista myös kertoi ROI:n olevan merkittävä jo projektin varhaisessa vaiheessa.
 • 60% vastaajista kertoi yrityksen strategian koneoppimisen saralla etenevän ja ⅓ kertoi hankkeidensa olevan jopa “kypsässä”-vaiheessa.
 • Koneoppimiseen investoidaan kasvavissa määrin. 26% vastaajista kertoi käyttävänsä 15% IT-budjetistaan koneoppimisen projekteihin.

Screen Shot 2017-05-18 at 16.51.07

Erittäin tärkeänä tavoitteena koneoppimisen projekteille pidettiin kilpailukyvyn parantamista, riippumatta siitä, oliko vastaaja yrityksessä projekti vasta suunnitelmissa tai jo menossa. 26% vastaajista kertoi saaneensa kilpailuetua jo meneillään olevista koneoppimisen projekteista.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että koneoppiminen ei ole enää pelkkää hypeä, vaan projektit ovat jo arkipäivää. Tulokset viittaavat myös siihen, että laajat big data ja analytiikka -projektit johtavat usein myös koneoppimisen hankkeisiin. Nähtäväksi jää, miten meillä Suomessa koneoppiminen tulee laajentumaan osaksi yritys- ja arkielämää. Tunnetustihan meillä ollaan aina oltu nopeita omaksumaan teknologian mahdollisuuksia.

**

MIT Technology Review -tutkimuksen voit ladata täältä.

****

Kiinnostuitko koneoppimisesta ja tekoälystä mutta kaipaisit apuja näiden teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisessa? Asiantuntijamme auttavat tässä, joten olethan rohkeasti yhteydessä meihin!

Kati Makkonen
Head of Marketing and Communications
Katin vastuulla on viestiä asiakkaille kaikissa viestintäkanavissa sekä suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa tukevia aktiviteetteja yhdessä myynnin kanssa.

  Ota yhteyttä