Kirjoittaja
Lisbeth Saarinen

Mikä vaikutus koronaviruksella on ollut Happeon käyttöön?

29/05/2020   Happeo

With Happeo, it has always been very easy for us to communicate with our remote employees, and this has been especially true during the crisis. With the majority of employees working remotely at this time, having a central location for employees to ask questions and collaborate in one place has been invaluable.

Kyle Anderson, VP Marketing & Communication
State Automobile Mutual Insurance Company

 

Nyt kun miljoonat ihmiset ovat työskennelleet etänä koronaviruskriisin takia, yhteistyöalustojen tarve on lisääntynyt huomattavasti. Kun toimistosta siirrytään etätyöhön, ihmiset luottavat enemmän digitaalisiin kanaviin kommunikoidakseen ja tehdäkseen yhteistyötä työtovereidensa kanssa.

Happeo, joka tarjoaa yrityksille keskitetyn alustan yhdessä työskentelyyn ja kommunikointiin, on julkaissut yhteenvedon kuinka koronaviruskriisi on vaikuttanut alustan käyttöön:

1. Päivittäin Happeossa lähetettyjen viestien määrä on kasvanut keskimäärin 400 %

happeon käyttäjät

Happeo on tarkoitettu aktiiviseen viestintään ja yhteistyöhön. Sen perimmäinen tarkoitus mahdollistaa helpon ja avoimen viestinnän yksilöiden, ryhmien ja osastojen välillä, jotta ihmiset pidetään linjassa ja tietoisina yritystä koskevista tilanteista.

Kun yritykset ovat siirtyneet etätyöhön, viestien päivittäinen keskimäärä on noussut vuoden alun 500 tuhannesta yli 2,5 miljoonaan. Tämä osoittaa, että digitaaliseen viestintään nojaudutaan entistä enemmän.

2. Reagoinnit Happeossa ovat lisääntyneet 77 %

happeon kommentit

Reaktiot ovat yksi Happeon käytetyimmistä toiminnoista. Kun ihmiset kommentoivat ja reagoivat viesteihin, se ei ainoastaan pidä kaikkia ajan tasalla, vaan toimii myös välittömänä palautteena viestistä – hyvä tilaisuus työntekijöiden sitoutumiseen.

Happeolla on havaittu 77 prosentin kasvu kommenttien tykkäyksissä ja julkaisujen reagoinneissa. Toisen julkaisuun sitoutuminen voi tuoda ihmisiä yhteen ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta koko organisaatiossa – jopa silloin kun ”yhteen tuominen” tarkoittaa silti työskentelyä erikseen. 👫👫👫👫👫👫

3. Happeon DAU / MAU -suhde on edelleen yli 50 %

happeon dau/mau

DAU / MAU -suhde (The Daily Active Users / Monthly Active Users) on laajalti käytetty mittari, joka näyttää tuotteen todellisen sitoutumisen. Sovelluksia, jotka ylittävät 20 % DAU / MAU -suhteen pidetään hyvinä, kun taas 50 % DAU / MAU -suhdetta pidetään erinomaisena ja “world class” -tuloksena.

Happeon DAU / MAU -suhde on ollut tasainen, ja viimeisen 12 kuukauden aikana se on ylittänyt 50 prosentin. Viimeisen kahden kuukauden aikana luvun ollaan nähty edelleen kasvavan, ja yhä useammat käyttäjät palaavat alustalle päivittäisellä tasolla.

Happeolla uskotaan, että käytettävyys on yksi sitouttavan viestintäalustan tärkeimmistä osista. Järjestelmän täytyy tukea sen loppukäyttäjiä – niitä, jotka ajavat organisaatioita eteenpäin!

Happeo optimoi sen infrastruktuuria tukemaan kasvavaa käyttöä

Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana Happeo on kiinnittänyt paljon huomiota siihen, kuinka järjestelmä skaalautuu kysyntään. Se on optimoinut palveluitaan vastatakseen kasvavaan tarpeeseen ja kuormitukseen.

Happeo on ilmoittanut, että samalla kun järjestelmän kuormituksen ollaan havaittu kasvavan, yritys on pystynyt lyhentämään alustan vastausaikoja loppukäyttäjille, mikä taas vahvistaa käyttäjäkokemusta. Tämä alustan skaalautuvuus saavutettiin huolellisesti suunnitellulla arkkitehtuurilla – sellaisella, jossa vähemmän palvelimia on kytkettävä päälle tai pois samanaikaisesti, joka parantaa tehokkuutta käytön lisääntyessä. Tämän avulla mitä enemmän alustaa ollaan käytetty, sen nopeammaksi se on muuttunut.

Uusi maailma

Koronavirus on muuttanut elämäämme ja maailmaa täysin – aina päivittäisestä vuorovaikutuksesta liiketoimintaan ja kaikkea niiden väliltä. Olemme kaikki osoittaneet suurta voimaa, koska eteenpäin on jatkettava ja elämän suuriin muutoksiin sopeuduttava. Happeo tulee myös jatkossa etsimään uusia tapoja kommunikoida ja pitää yhteyttä tässä ”uudessa normaalissa”. Olkaa turvassa kaikki – ja pysykää yhteydessä.

Alkuperäisen blogikirjoituksen on kirjoittanut Antero Hanhirova ja sen löytää Happeon kotisivuilta.

Lisbeth Saarinen
Marketing Specialist

    Ota yhteyttä