Kirjoittaja
Tapio Pippuri

Miten kommunikoit tehokkaasti eri viestintätyökaluissa yrityksen sisällä?

Organisaatioiden kommunikaatiokulttuuri on kokenut suuria muutoksia vuosien saatossa. Ei tarvitse mennä ajassa pitkälle taaksepäin kun vielä sisäisen tiedon jakamiseen käytetyt työkalut rajoittuivat sisäiseen postiin, faksiin, puhelimeen ja osalle henkilöstöstä sähköpostiin. Kommunikaation kiertokulku oli hidasta ja liikkuvan informaation määrä jopa vähäisempää.

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut informaation jakamisen useiden eri kanavien kautta helposti ja nopeasti. Nykyaikainen sisäinen kommunikaatio monessa organisaatiossa rakentuu seuraaville työkaluille:

  • Sähköposti
  • Puhelin
  • Pikaviestimet
  • Intranet
  • Sisäiset julkaisujärjestelmät kuten Info TV

Monimuotoinen työkalupakki kommunikaatioon on usein hyvä, koska kaikki tieto ja kaikki työntekijät eivät toimi samassa formaatissa, mutta usein uusien teknologioiden käyttöönottoa ja niiden tuomaa muutosta ei ole johdettu asianmukaisesti, joka on luonut jopa haitallisia työskentelytapoja.

Kanavien lisääntyessä ihmiset hukkuvat helposti informaatiotulvaan. Tiedon eheys ja luotettavuus kokee vahvaa inflaatiota tiedon määrän kasvaessa ja yhtä aikaa sen vaikutus pienenee. Tämän tulvan hallitsemiseen ei ole yhtä yhtenäistä ratkaisua, mutta erilaisia keinoja ja neuvoja tilanteen hallitsemiseksi on.

Vanhanaikaisen ja yksisuuntaisen kommunikoinnin aikakausi on ohi, mutta uusien tapojen oppiminen ja sisäistäminen vie oman aikansa. Uskalla siis tehdä virheitä ja kokeile rohkeasti erilaisia työtapoja, joilla voit omalta osaltasi kannustaa informatiivisempaan ja tehokkaampaan sisäiseen viestintään!

Informaationtäyteistä kevättä kaikille! 🙂

 

Tapio Pippuri
Project Manager

    Ota yhteyttä