Kirjoittaja
Tapio Pippuri

Muutoksen mahdollistajat - Yrityksen matka pilveen

Pilvipalveluiden yleistyminen sekä infrastruktuuristen että tuotantotyökalujen osalta on ollut viime vuosina huomattavassa kasvussa. Syitä siirtymiseen omasta ylläpidetystä ympäristöstä julkisen pilven puolelle on lukuisia, mutta siirtymään kannustaneiden visioiden ja hyötyjen löytäminen sekä niiden toteutuminen on edelleen haastavaa.

Google Cloud -asiakasrajapinnassa toimivana asiantuntijana olen päässyt toimimaan hyvin monimuotoisessa ympäristössä, ja yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta olen löytänyt aina tiettyjä yhtymäkohtia.Tässä siis muutama ajatus, joilla pystyt tukemaan organisaatiosi siirtymää pilveen käytännön teknisten toteutuksien ja yliheiton jälkeen.

Siiloista synergiaan

Pilviteknologioiden käyttöönoton aikana puhutaan paljon yhteistyöskentelystä ja siilojen rikkomisesta tuottavuuden nostajana. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja vaatii?

Meidät on lähtökohtaisesti koulutettu ajattelumalliin, jossa tehtävänanto on hyvin strukturoitua ja lopputuloksien esittely on perustunut hyvin organisoituun ja tarkkaan määriteltyyn muotoon. Työnkulku on liikkunut kronologisesti työn valmistelusta sen tekemiseen, siitä hahmotelmien esittelyyn ja palautteen keräämiseen sekä lopulta viimeistellyn työn palauttamiseen. Tästä lopullisen työn sisällöstä ja rakenteesta olemme saaneet palkinnon, joka luokittelee työn laadun tiettyihin malleihin. Tämä ajattelumalli on edelleen ajanut meitä työmalliin, johon myös koulusta työelämään siirtyessä  haluamme tukeutua; se on tuttua ja turvallista. Samalla rakennamme itsellemme tiettyä rajoittunutta ja tendenssimäistä raamia, jonka sisällä haluamme pysytellä.

Aiemmin rakentamamme raamit ja mahdollisesti huonot kokemukset keskeneräisestä työstä rajoittavat työmme valmistumista ja luovat helposti ylimääräistä stressiä ja pitkiä työpäiviä. Kannustan siis rohkeasti osallistamaan kollegoita aikaisessa vaiheessa työn tekemiseen, sillä useampi käsipari ja järkevä työn jakaminen nopeuttavat työn valmistumista.

Esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä voit osallistaa kollegasi tai esimiehesi mukaan:

  1. Kertoisitko mitä mieltä olet tästä aiheesta?
  2. Millä kulmalla sinä lähestyisit tätä tehtävää?
  3. Mielestäni erinomaisen lopputuloksen kannalta minun tulisi tehdä näin, mitä mieltä sinä olet?

Helpointa on aloittaa oman tiiminsä jäsenien tai muiden läheisten työystävien kanssa ja myöhemmin haastaa itseään pyytämällä ajatuksia ja ideoita niiltä henkilöiltä joiden kanssa et välttämättä usein työskentele.

Uudet toimitavat

Vanhojen tapojen suora kääntäminen ja jalkauttaminen uuteen maailmaan ovat resepti epäonnistumiseen. Tämä voi olla ikävää kuulla ja sitä ei usein haluta uskoa, mutta kokemukseni käyttöönottojen johtamisessa on vahvistanut tämän useaan otteeseen.

Olemme lähtökohtaisesti tapojemme orjia, minkä takia keskitymme helposti muutoksen keskellä negatiivisiin asioihin ja epäonnistumisiin, jotka itse rakennamme. Jotta pystymme hyödyntämään uusia teknologiaratkaisuja ja keskittymään onnistumisiin sekä positiivisiin tuloksiin, on tärkeää olla rohkea ja innovatiivinen työtapojen uudistamisen osalta. Muutoksen tukemisena tulisi rohkeasti tutkia nykyisiä työtapoja ja  prosesseja sekä niiden tahdottuja lopputuloksia.

Uudet toimintatavat ja mallit eivät aina toteudu hetkessä, joten suosittelen kokeilemaan eri malleja ensin kevyellä prototyypillä pienellä ryhmällä. Näiden kokemuksien avulla on helpompi lähteä kehittämään uutta skaalautuvaa mallia, yhdessä muiden kanssa tottakai!

Johdon tuki ja kannustus

Viimeisenä – vaan ei vähäisimpänä-  isona muutoksen mahdollistajana toimii yrityksen johto, joka ohjaa ja kehittää yrityksen toimintamalleja sekä asettaa vaatimustasoja.

Asiantuntijoiden, uusien työtapojen kehittäjien sekä ns. kulttuurivaikuttajien kannustaminen ja tukeminen vahvistavat sekä nopeuttavat teknologian omaksumista yrityksen sisällä ja luo samalla onnistumisen tunnetta ja ylpeyttä tehdystä työstä.

Mieti siis millaisia palkitsemistapoja voisitte luoda uusien tapojen sisäänajoa varten ja miten teknologiamuutos heijastaa ja tukee yrityksen strategisia tavoitteita. Tehkää ne myös kaikille näkyviksi ja asettakaa vaatimustasot vastaamaan niitä. Muistakaa myös toimina esimerkkinä muutoksen aikana ja sen jälkeen.

Tapio Pippuri
Project Manager

    Ota yhteyttä