Kirjoittaja
Kati Makkonen

Muutos on aina mahdollisuus

29/09/2016   Happeo, Uusi työ

Muistatko vielä ajan, jolloin Google Appsit julkistettiin? Työtapasi kokivat suuren muutoksen, kun yhteistyöskentely ja tiedon jakaminen helpottuivat.

Historiassa ei tarvitse mennä kovinkaan kauas taaksepäin kun sähköposti oli se väline, joka mullisti tapamme työskennellä.

Jos yhteen asiaan on luottaminen, niin se on muutoksen ainainen läsnäolo. Teknologia, liike-elämä – jopa maailma ympärillämme kehittyy joka hetki.

Muutos on voimavara, joka vie meitä eteenpäin.

Teknologian kehittyminen, big datan valjastaminen ja analytiikka ovat kiihdyttäneet kilpailua yritysten välillä. Kuka kykenee parhaiten hyödyntämään olemassa olevaa dataa päätöstenteossa? Kuka pystyy tuottamaan uusia palveluita markkinoille nopeiten.

Informaatio ja ihmiset ovat yrityksen öljy, sen kallisarvoisinta omaisuutta.

Yhtälailla teknologian kehittyminen on tuonut työelämän jälleen kerran suuren muutoksen äärelle. Yrityksen kallisarvoisimmat asiat – informaatio ja työntekijät – on tuotava yhteen tiukemmin kuin koskaan aiemmin. Vain tällä tavoin toimimalla yritys kykenee kehittymään ja pysymään kilpailukykyisenä alati kiihtyvässä toimintaympäristössä.

Olisiko nyt siis oikea aika pysähtyä miettimään, mitkä ovat suurimmat haasteet mitä yrityksellänne on informaation ja ihmisten yhteensaattamisessa? Onko tieto hajallaan useissa eri työkaluissa? Onko epäselvää kenellä on pääsy mihinkin työkaluun?

Joskus muutos on ainoa tie menestykseen.

Yrityksellä ei ole varaa pitää informaatiota ja työntekijöitä omissa siiloissaan. Ei voida tuudittautua ajatukseen, että jokainen tiimi yksin omine tietoineen ja taitoineen kykenee innovoimaan ja kehittämään uutta.

Yhteistyössä ja avoimessa tiedonjakamiskulttuurissa on uskomatonta voimaa! Sen saavuttaminen voi vaatia muutosta yrityksen kulttuurissa ja käytössä olevissa työkaluissa mutta lopputulos on varmasti vaivannäön arvoista.

Kati Makkonen
Head of Marketing and Communications
Katin vastuulla on viestiä asiakkaille kaikissa viestintäkanavissa sekä suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa tukevia aktiviteetteja yhdessä myynnin kanssa.

    Ota yhteyttä