Kirjoittaja
Kati Makkonen

Rubyn kesäleiri - Ohjelmointia lapsille mielikuvituksen avulla

21/06/2016   Digitalisaatio

Linda Liukkaan kirjoittama maailman ensimmäinen lapsille suunnattu ohjelmointikirja Hello Ruby julkaistiin viime kesänä. Nyt vuotta myöhemmin tarina sai jatkoa, kun Ruby ystävineen kutsui lapset kesäleirille.

“Rubyn kesäleiri yhdistää lapset, rakkauden, värit ja teknologian”, kuvailee Jemina Linnama, yksi leirin monista opettajista. “Täällä kaikenlaiset lapset pääsevät oppimaan ja lumoutumaan teknologiasta”.

“Halusimme tarjota lapsille kokonaisvaltaisen kokemuksen, joka on kuin yhteinen lukuhetki leirinuotion ääressä”, kertoo leirin järjestäjä Linda Liukas. “Tämän kaltaiset leirit ovat tärkeitä, sillä lapset eivät pelkää teknologiaa ja lapsena opitut asenteet kulkevat mukana pitkälle aikuisuuteen”.

koodia

Leiri oli luovuuden ja mielikuvituksen taikaa

Kaksi viikkoa kestänyt Rubyn kesäleiri kokosi yhteen erilaisista taustoista olevat 6-9 -vuotiaat lapset Helsingissä. Leiri tuli päätökseensä viime perjantaina, jolloin 30 innokasta leiriläistä järjesti leirinäyttelyn yhteenvetona kaikesta oppimastaan.

musiikkikoodaus

Leirin aikana lapset oppivat muun muassa tietokoneista, ohjelmoinnista, robotiikasta, avaruudesta ja musiikista. Opetusmetodeina käytettiin leikkiä, askartelua, värittämistä ja yhdessä tekemisen iloa. Innokkaimmat pääsivät oppimaan ohjelmointia Gappsin lainaamilla Chromebookeilla.

“Jokainen leiriläinen löysi leiriltä jonkin itseään kiinnostavan asian. Yksi innostui Blob-avaruusaluksen ulkokuoren maalaamisesta, toinen aluksen sisustuksen suunnittelusta. Kolmas uppoutui ohjelmointiin ja robotteihin, neljäs musiikkiin”, pohtii Linnama.

avaruusalus

Blob ja lapset

Leiri palveli lapsia ja opetuksen kehitystä

Rubyn kesäleirin ohjaajissa oli mukana luokanopettajia sekä varhais- ja taidekasvattajia. Lapsilla ei tarvinnut olla minkäänlaista ennakko-osaamista aihe-alueista ja leirin ideana olikin tarjota uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa erilaisia lapsia. Esimerkiksi ohjelmointiin ei vaadita heti tietokoneen käyttöä, vaan oppia voi askartelemalla.

Siinä missä leiri on tarjonnut lapsille iloa, onnenhetkiä ja uusia ystäviä, on leiri erittäin kiinnostava myös opetuksen kehitykselle. Leirin yhteydessä on tehty tutkimuksia taidekasvatuksen, systeemiajattelun ja kognitiotieteiden näkökulmista.

Tuotoksena tullaan tekemään ainakin ns. opettajainhuoneen kahvipöytäkirja, joka tulee sisältämään erilaisia esseitä ja tarinoita, sekä konkreettisia ideoita opetukseen. Näitä tullaan myöhemmin syksyllä testaamaan koululuokissa käytännöntasolla.

tietokoneita

Mitä seuraavaksi?

“Vielä emme tiedä tuleeko Rubyn kesäleirille jatkokurssia. Seuraavaksi olisi tarkoitus reflektoida opittua ja miettiä mitä seuraavaksi on mahdollista tehdä. Ensisijaisesti haluamme tarjota hyvää ja laadukasta sisältöä”, kertoo Liukas.

Rubyn kesäleiri on herättänyt paljon huomiota myös kansainvälisellä tasolla. Leirin verkkosivuilla etsitään parhaillaankin kansainvälisiä pilottikumppaneita mukaan ensi vuodelle. Kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut jo Amerikasta, Euroopasta ja Aasiasta.

“Kukaan ei voi tietää mitä näistä leirille osallistuvista lapsista tulee tulevaisuudessa”, miettii Liukas. “Näissä lapsissa on mieletön potentiaali”.

Kati Makkonen
Head of Marketing and Communications
Katin vastuulla on viestiä asiakkaille kaikissa viestintäkanavissa sekä suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa tukevia aktiviteetteja yhdessä myynnin kanssa.

    Ota yhteyttä