Kirjoittaja
Lasse Voipio

Millainen startup on työpaikkana?

27/04/2016   Gapps, Happeo

Mikä startup on?

Startup on elinkaarensa alkuvaiheessa oleva yritys, joka pyrkii teknologisten innovaatioiden avulla parantamaan maailmaa, haastamaan vallitsevia ajatusmalleja sekä tuomaan ”laatikon ulkopuolisia” -ratkaisuja arjen ongelmiin.

Lyhyesti: startupien tarkoitus on parantaa yritysten ja yksilöiden hyvinvointia luomalla teknologioita, joilla arjesta selvitään tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Minkälainen startup on työpaikkana?

Ensisilmäyksellä startup on työpaikka siinä missä mikä tahansa muukin. Ihmiset tulevat töihin, tekevät töitä ja työpäivän päätteeksi poistuvat työpaikalta palatakseen takaisin taas seuraavana päivänä. Pinnan alla kyse on kuitenkin täysin eri eläimestä.

gapps_studio-9241

Startupissa työtehtävä muotoutuu työntekijän osaamisten ja tavoitteiden mukaan, kun perinteisesti asia on päinvastoin.

Perinteisessä yrityksessä etsitään parhaita tekijöitä tiettyyn, yleensä tarkkaan määriteltyyn tehtävään. Startupissa pyritään palkkaamaan hyviä tyyppejä, jotka ovat kiinnostuneita alasta ja jotka voidaan kasvattaa kyseiseen rooliin.

Toki aikaisempi kokemus on tärkeää, mutta tärkeintä on kuitenkin se, että uusi työntekijä on mielummin hyvä “fit” työyhteisöön, kuin että olisi paperilla paras työtehtävään.

Työtehtävät ovat joustavia, ainoastaan tavoitteet tulevat annettuina. Tavoitteisiin pääseminen on työntekijän vastuulla.

Live Aid -talkoot 2015

Startupille on ominaista ns. “lean”-toimintamalli, jossa hierarkiatasot ovat matalia ja työntekijät ovat itsenäisiä ja vastaavat omasta työtehtävästä kokonaisvaltaisesti.

Mitä enemmän startup kasvaa, sitä enemmän tulee myös tarvetta hallinnolliselle työlle ja tehtäville. Tämä luonnollisesti pakottaa jonkinlaiseen hierarkia- ja roolitusrakenteeseen.

Hierarkiatasoja on kuitenkin yleensä vähän, eikä näitä tasoeroja tuoda normaalissa työssä juuri esiin. Työntekijät, esimiehet ja johtajat työskentelevät lähekkäin samoissa projekteissa sekä monesti samoissa tehtävissä.

Blogitalkoot toimistolla 2015

Vaikka voisi kuvitella toisin, startupit ovat kohtuullisen hyviä palkanmaksajia. Startupit pystyvät vain harvoin kilpailemaan palkalla huipputekijöistä muiden yritysten kanssa, mutta samalla startupeilla ei ole mahdollisuutta maksaa pienempiä palkkoja kuin muualla, mikäli mielii saada parasta mahdollista osaamista yritykseen sisään.

Startuppien maksamat palkat ovat pääasiassa toimialan tehtäväkohtaisten keskipalkkojen tasolla. Henkilöstökulusäästöjä tulee enemmänkin siitä, että palkataan uransa alkupuolella olevia tulevaisuuden huippuosaajia, ennemmin kuin jo kannuksensa hankkineita, kokeneita supertyyppejä.

Startup-maailmaan kuuluu myös se, että pyritään tarjoamaan työntekijöille parempia työsuhde-etuja, kuin suuremmissa yrityksissä. Tällaisia ovat sairauskuluvakuutukset, työmatkaliput, virikesetelit, lounasedut, sekä puhelinetu ja nettiyhteys kotiin.

Lisäksi startup-kulttuuriin kuuluu erilaiset työpaikan yhteiset tapahtumat, harrastukset, sekä juhlat. Monesti startupin työntekijät viettävät aikaa yhdessä myös paljon työajan ulkopuolella.

croatia_ristinolla-8796

Curling-skabat 2014

Startup-ajatusmaailmaan ei kuulu kiinteät työajat. Työntekijöitä ei seurata, eikä arvioida tekemiensä työtuntien määrän mukaan, vaan työpanosta arvioidaan suorituksen perusteella.

Toki on olemassa työtehtäviä, jotka määrittelevät päivän alkamis- ja loppumisajan. Jos yritys esimerkiksi ilmoittaa asiakaspalvelunsa olevan avoinna klo 9-17, niin tällöin henkilökunnan on oltava kyseisenä aikana käytettävissä.

Joustavat työajat mahdollistavat sen, että viikkotyömäärä voidaan jakaa parhaaksi katsomalla tavalla viikon ajalle. Tehtävän työmäärä määrittelee työhön käytettävän ajan, eikä toisinpäin.

Työntekijä pääsee hyvin vapaasti itse vaikuttamaan työaikoihinsa, sekä siihen, miten parhaiten saa työn ja vapaa-ajan yhdistettyä niin, että kummallekin jää riittävästi aikaa.

Sopiiko start-up työpaikkana kenelle tahansa? -Lyhyt vastaus on: Ei sovi.
Startup työpaikkana sopii henkilöille, jotka:
– haluavat haastaa olemassa olevat normit ja toimintatavat
– haluavat luoda uusia käytäntöjä ja toimintamalleja
– ovat sekä systemaattisia että luovia
– pystyvät ammentamaan voimaa jatkuvasti muuttuvasta maailmasta sekä tientynlaisesta loputtomasta kaaoksesta
– kykenevät mukautumaan muutokseen lyhyellä varoitusajalla, sekä toimimaan oman mukavuusalueensa rajoilla ja välillä sen ulkopuolellakin
– omaavat aitoa kiinnostusta oman työtehtävänsä kehittämiseen ja uusien toimintamallien innovointiin
– kantavat vastuuta omasta työstä

Työ startupissa taas ei sovi niille, jotka:
– kaipaavat työltään stabiiliutta ja selkeästi määriteltyjä rooleja sekä tehtäviä
– tuntevat olonsa epämukavaksi yhteisössä jossa organisaation koko, muoto ja tehtävät muuttuvat jatkuvasti
– haluavat tehdä vain niitä töitä, jotka hänen rooliinsa kuuluvat ja kaipaavat selkeitä hierarkiarakenteita
– eivät omaa hyvää ajanhallintakykyä, tai joille on vaikea erottaa työ ja vapaa-aikaa
– eivät omaa kunnianhimoa

Jos kaipaat haasteita, haluat kehittyä, sekä muuttaa maailman paremmaksi uusien ideoiden avulla, kannattaa vakavasti harkita työuraa start-upissa.

Tälläkin hetkellä on lukuisia avoimia työpaikkoja tarjolla mitä mielenkiintoisempiin start-upeihin.

Katso Gappsin avoimet työpaikat sekä Universen avoimet työpaikat.

croatia_ristinolla-8961

Lasse Voipio
CFO, Director of Administration, Finance & HR
Lasse vastaa Gappsissa talouden ja hallinnon johtamisesta. Lassella on vuosien kokemus start-up ja kasvuyritysten talous- ja hallinto-funktioiden rakentamisesta, kehittämisestä, sekä johtamisesta niin Suomessa kuin kansainvälisillä areenoillakin.

Lue lisää samanlaisia artikkeleita

    Ota yhteyttä