Kirjoittaja
Tapio Pippuri

Yrityksesi matka pilveen - 5 vinkkiä onnistumiseen

Yrityksesi On Premise -ratkaisut ovat tulleet tiensä päähän ja siirtymisestä pilveen on päätetty. Tarve muutokseen ja toimiviin työkaluihin on validoitu, projektin läpivienti on suunniteltu ja aikataulutettu.

Jotta kuitenkin saisit parhaan hyödyn irti siirtymästä, tässä muutama vinkki joita huomioida käyttöönotossa.

1. Aktiivinen ja kaksisuuntainen viestintä

Kommunikoi työntekijöillesi hyvissä ajoin tulevasta muutoksesta. Viestinnän toteutukseen on hyvä miettiä, miten viesti menee parhaiten perille – ja miten työntekijät saavat viestinsä perille projektin vetäjille.

Muista pitää kommunikointi kaksisuuntaisena ja rohkaise käyttäjiä kertomaan omia näkemyksiään ja havaintojaan.

2. Huomioi loppukäyttäjät

Osallista käyttöönottoon ihmisiä laajalla otannalla eri yksiköistä ja eri taustoista. Koita saada mahdollisimman monimuotoinen ryhmä testaamaan uusia työkaluja ennen käyttöönottopäivää.

3. Rakenna selkeät kanavat ja tavat tiedon jakamiselle

Kommunikoi käyttäjien kanssa koko käyttöönottoprojektin ajan. Jaa tietoa mahdollisimman laajalla jakelulla ja kaikissa mahdollisissa kanavissa. Sähköposti, intranetit sekä erilaiset julisteet ja pöytäkolmiot tuovat työkalut näkyville ja pitävät muutoksen ajankohtaisena.

Loppukäyttäjien huomiot ja tuntemukset on hyvä huomioida, sillä muutos aiheuttaa paljon keskustelua ja kysymyksiä.

4. Kouluta loppukäyttäjät

Kuinka monesti sinulle on koulutettu sähköpostin käyttöä? Entä kalenterin käyttöä? Hyödynnätkö varmasti kaikkia työkalujen ominaisuuksia joilla pystyt helpottamaan ja organisoimaan omaa työtäsi?

Koulutukset ovat hyvä tapa tukea käyttäjiä muutoksessa ja tarjoavat erinomaisen kanavan kysymysten esittämiseen. Ständit ja hotspotit eri toimipisteissä käyttöönoton aikana tarjoavat myös erinomaisen mahdollisuuden käyttäjille esittää kysymyksiä.

5. Tarjoa tarvittavat tukikanavat ja suunnittele jatkokoulutukset

Käyttöönoton ja koutuksien jälkeen on hyvä tarjota kunnolliset tukikanavat ja kerätä palautetta käyttäjiltä. Toiminnan kehittämisen kannalta on myös hyvä suunnitella tulevia koulutuksia sekä edistyneille käyttäjille että uusille työntekijöille.

Yrityksen siirtyminen Google Apps -maailmaan muodostaa uusia tapoja toimia sekä muovaa organisaatiota. Onnistuneet käyttöönotot ovat muuttaneet tapoja toimia ja “aina ennenkin”-ajattelu onkin hyvä kitkeä pois aikaisessa vaiheessa.

Gapps on vienyt onnistuneesti jo yli 800 yritystä Googleen

Noudatamme kaikissa käyttöönotoissamme näitä askeleita ja huomioimme aina asiakkaidemme tarpeet projekteissamme. Jos yrityksesi on miettinyt siirtymistä Googleen, olethan yhteydessä, niin käydään läpi miltä teidän projektinne näyttää!

Tapio Pippuri
Project Manager

    Ota yhteyttä