Infonäytöillä puhtia sisäiseen viestintään

Gappsin älykkäät infonäyttöratkaisut

Kun viestittävän tiedon hallitseminen on vaivatonta, ajantasainen informaatio löytää varmemmin oikeat ihmiset. Tiedon visualisointi tekee informaatiosta kiinnostavampaa ja se jää paremmin mieleen. Oikein sijoitetut infonäytöt siis tehostavat tiedonkulkua talon sisällä.

Automatisoitu tietovirta

Informaation ajantasaisuus varmistetaan hallitsemalla ja muuttamalla painotuksia tietovirrassa.

Visuaalinen viesti

Kun tiedon voi visualisoida miellyttävään ja helppolukuiseen muotoon, se jää paremmin ihmisten mieleen.

Tietolähteiden koonti

Viestiminen helpottuu, kun tärkeän tiedon voi automatisoida monesta eri tietolähteestä yhteen ja samaan paikkaan.

Infonäytöt intranetin jatkeena

Kaikki meistä eivät tee työtä joka päivä koneen ääressä – heidät tärkeä tieto tavoittaa oikeisiin paikkoihin asetettujen infonäyttöjen kautta.

Some- ja PR-nostot

Menestystarinat ja hyvä fiilis kannattaa ehdottomasti jakaa kaikkien kesken. Infonäyttöjen avulla voi vahvistaa yrityskulttuuria ja korostaa onnistumisia.

Työturvallisuusviestintä

Ajantasainen tiedottaminen tuotantotiloissa, esimerkiksi turvallisuudesta ja tavoitteista parantaa läpinäkyvyyttä.

Ota yhteyttä