Maksuttomalla analyysillä kaikki irti nykyisistä Googlen työkaluista.

Takaamme, että löydämme teille konkreettisia kehitysehdotuksia, joiden avulla saatte enemmän irti nykyisistä työkaluista ja parempaa vastinetta lisenssimaksuille.

Löydä ja tiedosta ongelmat

Googlen työkalut tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia tehokkaampaan, turvallisempaan ja mielekkäämpään työtekoon. Useimmat yritykset eivät kuitenkaan ole osanneet hyödyntää kaikkea sitä potentiaalia joka olisi saatavilla. G Suite myös päivittyy jatkuvasti, joten uusista ominaisuuksista ja niiden tuomista mahdollisuuksista on hyvin hankalaa pysyä kärryillä, ellei siihen kiinnitetä yrityksessä erityisen paljon huomiota.

Takaamme, että löydämme selkeitä ongelmakohtia ja puutteita käytännöissä sekä hyödyllisiä kehitykohteita esimerkiksi seuraavilta G Suiten osa-alueilta,

  • Googlen Admin-paneeli
  • Etätyöskentelyn sujuvoittaminen
  • Tietoturva-asetukset
  • Driven tiedostorakenteet
  • Mobiililaitehallinta

Vie tekeminen uudelle tasolle

Tarjoamme yrityksille maksuttoman kehitysanalyysin, jonka lopputuloksena saatte selkeän kuvan yrityksenne G Suiten nykytilanteesta sekä listan ongelmakohdista ja kehitysehdotuksista. Analyysi kestää noin kaksi tuntia, joka voidaan järjestää etäyhteydellä.

Meidän löytämien kehityskohteiden avulla saatte parannettua nykyistä digitaalista työympäristöänne, hyödynnettyä olemassa olevia työkaluja tehokkaammin ja paremman tuoton investoinnista Googlen työkaluihin.

Jätä yhteystietosi ja tilaa maksuton kehitysanalyysi G Suitelle

Ota yhteyttä