Visio ja arvot ovat toimintamme keskiössä

Toimintaamme ohjaa selkeä visio

Gappsin visio on auttaa suomalaisia yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä kilpailussa sekä tarjota yritysten työntekijöille vapautta ja joustavuutta työskentelytapoihin.

Arvomme ovat läsnä arjessamme

Luottamus

Visiomme on tarjota asiakasyritystemme työntekijöille vapautta ja joustavuutta työskentelytapoihin. Samaa haluamme myös omille työntekijöillemme. Etätyön mahdollistaminen nojaa vahvasti luottamukseen yrityksemme ja henkilöstömme välillä. Luotamme siihen, että työntekijämme toimivat omatoimisesti ja huolehtivat omista vastuista ja velvoitteistaan.

Henkilöstöstä huolehtiminen

Meille henkilöstön hyvinvointi on todella tärkeä asia ja mittaamme työhyvinvointia säännöllisesti. Työyhteisössämme jokaiselle annetaan tilaa, vapaus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Autamme ja tuemme toinen toistamme, emmekä keskustele pelkästään työasioista keskenämme.

Asiakkaista huolehtiminen

Huolenpitomme ei rajoitu pelkästään omaan henkilöstöömme vaan meille myös asiakkaista huolehtiminen on kunnia asia. Emme halua myydä asiakkaillemme ratkaisua, joka ei ole heille oikea vaan kerromme avoimesti, mikä heidän tarpeeseensa on sopivin ratkaisu. Haluamme ratkoa asiakkaidemme haasteet yhteistyössä niin, että lopputulos hyödyttää heitä aidosti.

Viestintä

Meille laadukas kommunikointi ja sisältö ovat avainasemassa. Onpa kyseessä sitten viestintä yrityksemme sisällä tai ulkopuolella, haluamme, että viestimme ovat selkeitä, helposti ymmärrettäviä ja vastaanottajille arvoa tuottavia. Pyrkimyksemme on viestiä avoimesti ja läpinäkyvästi.

Asiantuntijuus

Työntekijöidemme osaamisen kehittäminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme valinneet työntekijämme heidän osaamisensa perusteella ja tämän ammattitaidon ylläpitäminen, jatkuva kehittäminen ja syventäminen on yrityksellemme kunnia-asia.

    Ota yhteyttä